image00002 A-P tankstation1.jpg

Toezicht en handhaving

Met vergunningen en besluiten willen we de belasting voor het milieu zoveel mogelijk beperken, de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en de veiligheid rondom activiteiten waarborgen. Toezicht en handhaven op de naleving van deze regels is een cruciale schakel. Een beetje googelen en je ziet wat de gevolgen zijn van niet naleving van regels. Bewust en onbewust. Toezicht en handhaving vraagt om mensen met parate kennis, empathie, overtuigingskracht. Het vraagt om de inzet van Ombee.

image00105 Jari gronddepot1.jpg

Juridische ondersteuning

Wetgeving is niet altijd zwart-wit. Ook grijs. Jurisprudentie is het bewijs. Juristen zorgen voor de fine-tuning van wetten en regels. Zorgen voor juridische juistheid van besluiten. En uitleg van regels. Vaak op de achtergrond, soms in de frontlinie. Maar altijd aanwezig. Dat is de juridische ondersteuning van Ombee.

WhatsApp Image 2022-vergverl1 aangepast.jpg

Vergunningverlening

De basis van een duurzame én veilige leefomgeving ligt bij vergunningverlening. Activiteiten toestaan, of weigeren. En alles daar tussenin. Rekening houden met belangen en hierin afwegingen maken. Een tak van sport die vraagt om kennis. Soms breed, soms specialistisch. Meedenken en verder kijken. Een tak van sport die vraagt om de inzet van Ombee.

Tijd om vooruit te denken!

Wetten en regels veranderen. Vaak. Voor je het weet loop je achter de feiten aan. Ombee is scherp en bij de tijd. Wacht niet af, maar denk vooruit.
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.