Categorie: Algemeen

Zaken op orde 

Door het vertrek van de toenmalig milieucoördinator was er een leemte ontstaan binnen de afdeling Integrale Veiligheid van de Hogeschool Rotterdam. MIDDAG milieuadvies is gevraagd deze leemte op te vullen. Samen met de beleidsadviseur integrale veiligheid is een 3-tal zaken opgepakt. Ten eerste is gestart met het uitvoeren van compliance audit bij alle locaties van de hogeschool. Het doel hiervan was het op orde brengen van de milieurelevante activiteiten en daar waar nodig personen binnen de organisatie voorzien van uitleg en toelichting. Ten tweede is het milieubeleidsplan opnieuw opgesteld. De planperiode van het vorige plan was al een aantal jaar verstreken. Ten derde is een training-on-the-job verzorgd aan de beleidsadviseur om haar voldoende kennis mee te geven voor het beantwoorden van de meest voorkomende vragen. 

 

 

Tijd om vooruit te denken!

Het omgevingsrecht verandert met regelmaat en de gevolgen daarvan zijn niet altijd duidelijk. Ombee is altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen en zorgt ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt. 
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.