image00002 A-P tankstation1.jpg

Weet waar naar
je moet kijken

Ombee toezichthouders en handhavers hebben kennis. Weten waar ze naar moeten kijken. Wanneer er sprake is van een overtreding en wanneer niet. Maar de Ombee toezichthouder en handhaver is meer. De Ombee-toezichthouder vraagt én vraagt door. Hoort niet alleen, maar luistert en begrijpt. Ziet niet alleen, maar neemt waar. Ombee toezichthouders en handhavers zijn in te huren op detacheringsbasis. Ook op projectbasis neemt Ombee controleprojecten aan.

20220601_LED lamp comp.jpg

Toezicht energiebesparing

Toezicht op energiebesparing is een specifiek onderdeel van milieutoezicht. Sinds het opnemen van de informatieplicht energiebesparende maatregelen in het Activiteitenbesluit heeft het toezicht hierop prioriteit gekregen. Door Rijkswaterstaat zijn bedrijven geselecteerd, die voor omgevingsdiensten en gemeenten het energietoezicht mogen uitvoeren. Ombee is één van die specialisten. De Ombee-toezichthouders hebben uitstekende kennis van de energiebesparende maatregelen. Kennen de werking van ventilatie- en verwarmingssystemen, koelingen, procesinstallaties. Voor meerdere omgevingsdiensten voert Ombee het energietoezicht uit. Ombee – toezicht en handhaving voor milieu en energie.

Tijd om vooruit te denken!

Wetten en regels veranderen. Vaak. Voor je het weet loop je achter de feiten aan. Ombee is scherp en bij de tijd. Wacht niet af, maar denk vooruit.
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.