Loading...
20220601_LED lamp comp.jpg

3e ronde project VUE

Na de 1ste ronde in 2020 en de 2e ronde in 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook geld beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten en gemeenten voor een 3e ronde energietoezicht. Ombee voert al vanaf het begin energiecontroles uit voor de RUD Drenthe.

Martijn bij hek-liggend.jpg

Controleproject Omgevingsdienst Rivierenland

In het najaar van 2022 heeft Ombee van Omgevingsdienst Rivierenland opdracht gekregen nog een 50-tal bedrijven te bezoeken voor het uitvoeren van een milieucontrole.

Hogeschool Rotterdam.jpg

Ondersteuning milieuzaken Hogeschool Rotterdam

In 2018 is Ombee (destijds MIDDAG milieuadvies) door Hogeschool Rotterdam gevraagd ondersteuning te bieden bij het oppakken en afhandelen van milieuvraagstukken. In 4 jaar tijd heeft Hogeschool Rotterdam grote stappen gemaakt. Duurzaamheid is top-of-mind.

Afvalverwerking.jpg

Toezicht afvalbedrijven Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Al vanaf begin 2017 is onze collega Martijn Vriends een bekend gezicht bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Martijn houdt zich vooral bezig met het toezicht bij bedrijven in de afvalstoffenbranche. Een branche die met enige regelmaat om diverse redenen in het nieuws is. Ook een branche waar veel regels voor gelden en waar Martijn graag zijn tanden in zet.