Categorie: Algemeen

Martijn = toezichthouder 

"Na het afronden van mijn opleiding “schone technologie” aan de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch ben ik in 2002 voor het eerst in aanraking gekomen met het milieutoezicht. Mijn allereerste baan als toezichthouder milieu was bij de gemeente Alphen-Chaam. Ik was toen 25 jaar." 

"Na 4 jaar heb ik de overstap gemaakt naar MIDDAG milieuadvies, het huidige OMBEE, waar ik op 46 jarige leeftijd nog steeds werkzaam ben. Het vak van toezichthouder heb ik altijd leuk en uitdagend gevonden en daarom nooit los kunnen laten. In de periode bij OMBEE heb ik voor een groot aantal gemeenten en omgevingsdiensten mogen werken. In de beginperiode vooral in de agrarische branche en later vooral in de industriële branche."

Toezicht afvalstoffen 

Nu bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid richt Martijn zich vooral op de afvalstoffenbranche. Met name het toezicht op de in en uitgaande afvalstromen wordt als lastig en tijdrovend ervaren. "Mijn ervaring is dat om deze reden niet altijd of onvoldoende gecontroleerd wordt op de informatie die júist van belang is.", aldus Martijn. "Bij OZHZ doen we dit wel en focussen we ons vooral op de beschikbare gegevens vanuit AMICE (ontvangstmeldingen en ontdoener meldingen) en vergelijken deze met de eigen administratie van het bedrijf. Hier komen soms verrassende conclusies uit naar voren die oproepen tot handhaving. Hierbij wordt, indien nodig, ook ketentoezicht toegepast waarbij we afvalstromen soms volgen tot buiten ons werkgebied en samenwerken met andere omgevingsdiensten. De volgende stap die we binnen deze branche maken, is het in kaart brengen van de ZZS problematiek.  Kortom een boeiende branche en leuk om onze kennis te kunnen en mogen delen met de opdrachtgever.

...een boeiende branche en leuk om onze kennis te kunnen en mogen delen met de opdrachtgever.

Martijn bij hek.jpg

Martijn Vriends

Senior toezichthouder bij Ombee

Tijd om vooruit te denken!

Het omgevingsrecht verandert met regelmaat en de gevolgen daarvan zijn niet altijd duidelijk. Ombee is altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen en zorgt ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt. 
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.