Categorie: Algemeen

Toezicht complexe bedrijven

RUD Drenthe heeft Ombee gevraagd de complexe bedrijven te controleren op de regelgeving ten aanzien van energiebesparing. Namens Ombee voert Alex Middag deze controles uit. De diversiteit van de te bezoeken bedrijven is groot. Het betreft onder andere grote metaalbewerkende bedrijven, industriële bakkerijen en ziekenhuizen.

 

Training-on-the-job

Een leuk onderdeel van de opdracht is het geven van een training-on-the-job aan medewerkers van de RUD Drenthe. Op deze wijze wil de RUD de kennis ook binnen de eigen organisatie verankeren. En dat is gelukt! Inmiddels worden al meerdere medewerkers ingezet op het energietoezicht en is er een brancheteam samengesteld. Dit team bespreekt periodiek praktijksituaties en er wordt actief kennis gedeeld.  

Doorloop 2023

Tijdens de 1ste en 2e ronde lag de focus op de complexe bedrijven. In de 3e ronde worden naast de complexe bedrijven, ook de niet-complexe bedrijven, zoals kantoren en detailhandel gecontroleerd. Wel maakt het verzorgen van een training-on-the-job nog steeds onderdeel uit van de opdracht. "Een leuke opdracht bij een grote diversiteit aan bedrijven", zo zegt Alex Middag. Naast het toepassen van de maatregelen uit de lijsten, valt het Alex op dat bedrijven zelf ook goed nadenken over energiebesparing en soms met verrassende oplossingen komen. Dat is de kers op de taart, wat Alex betreft.  

Tijd om vooruit te denken!

Het omgevingsrecht verandert met regelmaat en de gevolgen daarvan zijn niet altijd duidelijk. Ombee is altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen en zorgt ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt. 
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.