placeholder.jpg

Onderdeel van
het groter geheel

Ombee ondersteunt en ontzorgt gemeenten en omgevingsdiensten bij het behandelen van aanvragen om een omgevingsvergunning. In dit brede spectrum is de Ombee-vergunningverlener géén individu, maar onderdeel van het groter geheel. Zo zien we ook onze rol.

WhatsApp Image 2022-vergverl1 aangepast.jpg

Wij zijn onderdeel van ons eigen team van vergunningverleners, dat van onze klant, maar ook onderdeel van alle belanghebbenden bij de vergunningprocedure. Dit betekent kennis vergaren en delen. Zoeken naar oplossingen als een aanvraag kansloos lijkt. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de wet. De Ombee-vergunningverlener is in-controle. We zorgen ervoor dat de juiste instanties bij het traject worden betrokken. We bewaken de procedure en communiceren tijdig naar betrokkenen. De Ombee-vergunningverlener – voor milieu, ruimtelijke ordening en natuurbescherming.

Tijd om vooruit te denken!

Wetten en regels veranderen. Vaak. Voor je het weet loop je achter de feiten aan. Ombee is scherp en bij de tijd. Wacht niet af, maar denk vooruit.
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.