Categorie: Algemeen

OMBEE

De naam OMBEE is samengesteld uit OM en BEE. OM verwijst naar de fysieke leefomgeving. Het werkveld van OMBEE. BEE is het Engelse woord voor bij. De bij is een klein insect, maar het is erg belangrijk voor de gezondheid van onze leefomgeving.  OMBEE herkent zich in de bij. Zoals de bij door het verspreiden van stuifmeel zorgt voor het groeien en bloeien van bloemen en planten, zo willen wij door het verspreiden van kennis bijdragen aan de verbetering van de fysieke leefomgeving en bouwen aan een duurzame toekomst.  

 

Focus

Met dezelfde mensen en met dezelfde passie voor ons vak ligt onze focus op het adviseren en ondersteunen van overheden bij de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht&handhaving, juridische ondersteuning). De fysieke leefomgeving is het werkveld, waarin we ons voelen als een bij in een bloementuin.

Kennisdeling

Bij OMBEE is kennis één van de belangrijkste pijlers voor onze dienstverlening. Voldoende kennis meenemen naar onze klanten is logisch bij OMBEE. Onze klanten mogen dit ook van ons verwachten. Maar wij gaan verder. Niet alleen door de inzet van onze adviseurs bij klanten, maar ook door het aanbieden van trainingen en opleidingen willen wij een platform bieden voor kennisvergaring en kennisdeling.  

 

 

Tijd om vooruit te denken!

Het omgevingsrecht verandert met regelmaat en de gevolgen daarvan zijn niet altijd duidelijk. Ombee is altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen en zorgt ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt. 
Om te weten wat er aankomt, kun je maar beter vooroplopen.